Tehran-Acoustic

Amin Akhgar - ًRou-Be-Rouye-Man
Rou-Be-Rouye-Man
فوریه 25, 2019
Amin AKhgar - Rouze Taze - Acoustic
Rouze-Taze-Acoustic
فوریه 25, 2019

تهران

روی بام تهران نشستم ، شهر چقدر روشنه
تپش قلب شهرو میشه دید ، نبض شهر می زنه
همه رگای روشن شهرمو می شمرم
سر هر تقاطع می رسم ، حرفمو می زنم
پشت خواب پلکای شهرم ، فهم و بیداریِ
فکر نکن دست فردارُ بستن و قصه ی تکراریِ
همه محله های شهرمون قدِ یه تاریخه
ثانیه های عمرمون ، درک و بیداریه
اینجا تهرانه شهر ِ من ، شهر خاطره های من
در و دیوارش ، تاریخی از گذشته های من
اینجا پرواز و فرودش ، همه ی زندگی ِ منه
اینجا شکست و پیروزیش ، سرنوشت منه
مثه هوای پاک فرحزاد و بازارای تجریش
مثه بلوار کشاورز و منظرش تو فصل پاییز
مثه برف سفید و سرد رو کوهای شمرون
همیشه اینجاییم ، کنار هم ، تو شهر تهرون
"امین اخگر"